Prin componenta de intraprenoriat ne propunem să promovăm o serie de atitudini și valori care să susțină inovarea în cadrul corporațiilor pe baza unei gândiri strategice și a unei viziuni ancorate în realitățile sociale. În acest sens, ne propunem să dezvoltăm o serie de acțiuni prin intermediul cărora să fie cultivate atitudinile pro-active și creativitatea în rândul angajaților. Dorim să stimulăm transformarea organizațională prin punerea în practică a unor idei care să aducă o valoare recunoscută de piață. Aceasta implică o identificare corectă a oportunităților și riscurilor pentru ca integrarea unor orientări antreprenoriale în cadrul organizațiilor să articuleze unui mediu productiv de afaceri. Ca atare, considerăm că intraprenoriatul reprezintă o traiectorie importantă în politicile organizaționale și un generator al schimbării sociale.