Susținem inițiativele de antreprenoriat tehnologic pe care le considerăm un pilon important într-o economie bazată pe inovare. Considerăm că noile tehnologii reprezintă instrumente importante prin care se poate produce schimbarea socială pe termen lung. Prin acțiunile noastre, dorim să promovăm inițiativele de antreprenoriat care presupun utilizarea tehnologiilor într-un mod care să aducă valoare adăugată societății. Complementar, ne propunem să identificăm mijloace prin care să evităm riscurile asociate anumitor tehnologii și să cultivăm o înțelegere aprofundată a formelor prin care tehnologiile ne modelează viața de zi cu zi. În viziunea noastră antrepenoriatul tehnologic reprezintă un suport al realizării și comercializării de produse care să răspundă unor nevoi concrete, cu implicații puternice asupra proceselor de dezvoltare economică și socială.